GTALOGO
Overzichtsfoto GTA voor sitepresentatie

Een korte geschiedenis van het koor:

Het gospelkoor "GET TOGETHER" werd door mevrouw H. Hillege in 1993 opgericht als een kerkkoor behorende tot de Sint Engelmundusparochie te Driehuis. Het koor bestond toen uit vijf en veertig leden. Acht jaar leidde mevr. H. Hillege als dirigent het koor, bijgestaan door de heer T. Spanjaard als toetsenist. Na het vertrek van de dirigent in 2001 was er enige tijd onzekerheid over 'hoe verder te gaan'. Dit had tot gevolg dat het koor in ledental terugliep tot tien leden.
In 2002 kwam er een nieuwe dirigent, mevrouw L. Wagenaer. Tot de zomervakantie van 2003 leidde zij het koor. Na de zomervakantie van 2003 nam Chris Frölich het dirigeerstokje over. Om zichzelf nog verder te bekwamen in het dirigentschap volgde Chris Frölich de MDO cursus (Meerjarige Dirigenten Opleiding), die zij op vrijdag 26 juni 2009 afsloot met het behalen van haar diploma.

In de begeleiding was er ook een wijziging opgetreden. T. Spanjaard werd opgevolgd door Cees Verschoor. Roerige tijden, want ook Cees gaf aan te willen stoppen. Hij was bereid het koor te begeleiden tot het nieuwe jaar 2005.
Een ledenwerfactie in 2004 had een enorm succes en resulteerde erin dat het koor een doorstart kon maken met zestig leden. Het koor heette vanaf dat moment "GET TOGETHER
AGAIN
" en staat vanaf 1 mei 2005 ingeschreven als zelfstandige vereniging bij de Kamer van Koophandel.

Cees Verschoor werd in 2005 opgevolgd door de pianist John van de Wal. Na zijn vertrek in 2007 heeft pianiste Charlotte de Wijs ons koor tijdelijk tot volle tevredenheid begeleid tot we in Oksana Polman weer een enthousiaste vaste pianiste hadden gevonden.

In 2013 geeft Chris aan dat zij het tijd vindt worden dat een andere dirigent het stokje gaat overnemen. Hierna is Chris samen met het bestuur de advertentieweg ingeslagen. Dit leidde ertoe dat o.a. Lorenzo Papolo zich aandiende. Deze is vanaf 13 februari 2014 het koor, na een warme overdracht door Chris, verder gaan begeleiden. Op 5 juni 2014 ging het stokje formeel over tijdens een afscheidsconcert in de repetitieruimte "Het Kruispunt".

Met de komst van Chris Frölich als dirigent kwam Jaime van Eijkelenborg als vaste percussionist bij het gospelkoor. Tot en met het afscheidsconcert van Chris heeft Jaime ons begeleid.

In 2016 ontstaat er een nieuwe situatie. Lorenzo heeft de mogelijkheid gekregen een kamerkoor in Hoorn te dirigeren. Hij neemt die uitdaging aan. Het koor ging naarstig op zoek naar een nieuwe dirigent. Omdat Oksana aangaf ook te willen stoppen is er direct een dubbele vacature geplaatst.

Hierop reflecteerden Marieke Zondervan als dirigent en Jaap Brackman als pianist die beiden met frisse moed de begeleiding van het koor overnamen.

De verschillende stemgroepen zijn redelijk vertegenwoordigd. Aanvulling, met name bij de heren, is ook bij ons koor een zorg. We weten ons getroost dat andere koren met hetzelfde probleem zitten. De leeftijd van de koorleden is zeer gemęleerd. Het varieert tussen de zeven en twintig en de tachtig jaar. Het koor repeteert elke donderdagavond (m.u.v. vakanties en Hemelvaartsdag) in "Het Kruispunt" aan het Zonbastion 3 in Velserbroek. Er wordt naar gestreefd om per jaar zeven keer een optreden te verzorgen in kerkdiensten of verzorgingstehuizen. Maar ook worden zondagmiddagconcerten gegeven of wordt opgetreden op jaar- en/of kerstmarkten. Als u uw trouwplechtigheid in de kerk met een koor wilt opluisteren, steek uw licht eens bij ons op en bel onze secretaris.

Het repertoire van het koor is zeer gevarieerd: traditionele gospel wordt afgewisseld met soft-rockgospel of gospelliederen met een jazztint. Ook Afrikaanse gospel wordt met verve gezongen. Over het algemeen worden bekende 'pop'nummers, als deze in de lijn van het koor liggen, ook op het repertoire gezet, zoals: The Prayer - Hallelujah - You raise me up en Birds.

Ons volledige repertoire treft u aan op de pagina REPERTOIRE.
 

Overzicht van het koor :
Het ledenaantal van het koor varieert van 30 tot 40 leden.
Deze zijn verdeeld in sopranen, alten, mezzosopranen, tenoren (en helaas momenteel geen bassen.)

Het doel van het koor:
Zoveel mogelijk mensen, die plezier beleven aan het zingen, bij ons koor te betrekken.
Ons devies:
"Zingen is plezier voor iedereen".

Snel naar het resterende programma van dit jaar:

 

Voor vragen en commentaar neem contact op met de Webbeheerder.
© Copyright 2018 Cor Quint. Alle rechten voorbehouden.